UDDANNELSE AF LÆGER

Klinikken er en uddannelsespraksis og deltager i videreuddannelse af yngre læger samt i undervisningen af lægestuderende. Vi anser det for vigtigt, at der også i fremtiden er veluddannede læger. Uddannelseslægerne arbejder på vores ansvar og løbende vejledning, og de kan efter behov og til enhver tid hente hjælp hos en af os.

KBU= Klinisk basislæge: er en færdiguddannet læge, der allerede har været ansat på et hospital i et halvt år. Basislægerne er i klinikken et halvt år af gangen.

Intro lægen: har været KBU-læge og ønsker at udbygge kendskab og erfaring som praktiserende læge.

Hoveduddannelseslæge: er en læge, der gennem skiftende ansættelser hos praktiserende læger og på forskellige hospitalsafdelinger er ved at uddanne sig til speciallæge i almen medicin, dvs på vej til at blive praktiserende læge og er tilknyttet klinikken sammenlagt 3½ år. Først er lægen ansat i klinikken i et halvt år, i den næste periode på 2½ år er lægen på forskellige hospitalsafdelinger, men kommer retur i klinikken en dag hver måned. Til sidst er lægen igen ansat et halvt år i klinikken.

Fase 3-læge: Uddannelsen afsluttes med 1 helt års klinikansættelse.