RECEPTER

 

FORNY DIN RECEPT

 

Finder du ikke det ønskede, kan du skrive på E-konsultation og forspørge om den ønskede medicin.

Erfaringsmæssigt giver håndteringen af medicin, store udfordringer herunder udstedelse af recepter. Vi bestræber os på at have daglig fokus på patientsikkerheden hvorfor vi meget gerne hører fra dig hvis fornyelsen af din medicin ikke stemmer overens med din bestilling.

Vi bestræber os på at besvare din forespørgsel inden for 2 hverdage, men der kan gå op til 5 hverdage.

Beroligende medicin og sovepiller

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin. 

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon. 

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.