GRAVIDE

 


Undersøgelserne i klinikken. 

Så snart graviditeten er konstateret aftales tid hos sygeplejersken til blodprøver og indledende undersøgelser og første vejledning. Der aftales tid hos læge til individuel risikovurdering, svar på blodprøver og yderligere vejledning.

25. uge kontrol hos læge 

32. uge kontrol hos lægeGenerelt

Graviditetstest købt på apoteket er meget specifikke og pålidelige.

Graviditet kan påvises ved udebleven menstruation, men er prøven negativ på dette tidspunkt bør testen gentages efter14 dage hvis menstruationen stadig ikke er kommet.
Graviditetstest kan også udføres hos os ved aflevering af urinprøve.

Alle gravide i Danmark tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser for at graviditeten kan forløbe bedst muligt for mor og barn, og for at der kan fødes et rask barn til det forventede fødselstidspunkt.

Undersøgelserne hos lægen er gratis og indgår i et samspil med kontrol hos jordemoder og eventuelt svangreambulatorium på hospital. Før graviditeten planlægges er det en god ide at få råd vedrørende helbredsspørgsmål i forbindelse med graviditeten, ligesom det anbefales, at man allerede 3 måneder før graviditeten og indtil 12 uger henne i graviditeten tager 1 tablet Folsyre á 400 mikrogram dagligt. Læs mere om råd til gravide på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. ( https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/graviditet-og-foedsel )