PRISER


Betalingsmuligheder

Klinikken modtager kontanter, Visa/Dankort, Mobilepay, MasterCard og American Express.


Privat honorarer

Konsultation, privathonorar kr. 300
E-mailkonsultation   kr. 100
Telefonkonsultation   kr. 100
Gruppe 2, egenandel,konsultation   kr. 260
Medicintilskudsansøgning   kr. 350
   
Diverse   
   
Spiral   kr. 300
Peek-flow-meter (depositum)   kr. 100
Journaludskrift pr. side   kr. 10

Attester incl. moms 

A-kasse attest   kr. 500
Kørekortattest (standard) kr. 450 
Udvidet Kørekortattest   kr. 600 
Rejseafbestillingsattest kr. 575
Adoptionsattest kr. 1000
Lægeattest                                            kr. 375
USA attest kr. 1000
Sygeeksamen  kr. 300
Handicapparkeringskort attest    kr. 625 

 
Klinikken tilbyder grundig information om forholdsregler ved udlandsrejser.

Vaccinationer

Rådgivning u. efterfølgende vaccination  kr. 300
Centr.europæisk hjerneh.betændelse TBE kr. 450
TBE - pæd   kr. 400
Gul feber  kr. 320
Hepatitis A   kr. 400**
Hepatitis A - til børn   kr. 350**
Hepatitis B  kr. 350*
Hepatitis B - til børn  kr. 300*
Hepatitis A & B  kr. 550*
Ambrix ( A & B - børn) kr. 560*
Japansk encephalit kr.1070**
Rabies  kr. 800*
Meningococ ACW   kr. 600
Pneumococ  kr. 300
Thyfus -inj.   kr. 350
Influenza  kr. 170
Mæslinger - person > 18 år   kr. 451
Gardasil   kr.1100*
Gardasil 9  kr.1700** 
MFR > 18 år kr. 460
Difteri - Stivkrampe                  kr. 180

** Gives 2 gange     
* Gives i alt 3 gange      
 

   
Bemærk
Ydelser der ikke er omfattet af praktisende lægers aftale med sygesikringen:

Udfærdigelse af henvisninger til brug for private sundhedsforsikringer kr. 500,

som forventes betalt af forsikringsselskabet.