UDDANNELSE AF LÆGER

Klinikken er en uddannelsespraksis og deltager i videreuddannelse af yngre læger samt i undervisningen af lægestuderende. Vi anser det for vigtigt, at der også i fremtiden er veluddannede læger. Uddannelseslægerne arbejder på vores ansvar og løbende vejledning, og de kan efter behov og til enhver tid hente hjælp hos en af os.

Klinisk basislæge er en færdiguddannet læge, der allerede har været ansat på et hospital i et halvt år. Basislægerne er i klinikken et halvt år af gangen.

Introduktionslægen har været basislæge og ønsker at udbygge kendskab og erfaring som praktiserende læge.

Bloklægen er en læge, der gennem skiftende ansættelser hos praktiserende læger og på forskellige hospitalsafdelinger er ved at uddanne sig til speciallæge i almen medicin, dvs på vej til at blive praktiserende læge. Bloklægen er tilknyttet klinikken sammenlagt 3½ år. I fase 1 er bloklægen er ansat i klinikken i et halvt år, i den næste periode på 2½ år er hospitalsdelen, lægen er på forskellige hospitalsafdelinger, men kommer retur i klinikken en dag hver måned. I fase 2 er lægen igen ansat et halvt år i klinikken.

Amanuensis: I Fase 3 efter blokstillingen afsluttes uddannelsen med 1 helt års klinikansættelse.

Lægestuderende: Klinikken deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende (medicinske studenter), som er her i klinikken i 10 dage få måneder før deres afsluttende eksamen, dels følger de lægen, del har de enkelte konsultationer i tæt samarbejde med lægen.