Tilbage til forsiden
Tilbage til forsiden
Sitemap
Priser

 

Attester incl. moms
 
A-kasse attest kr. 500
Kørekortattest (standard) kr. 450
Udvidet Kørekortattest  kr. 600
Rejseafbestillingsattest kr. 575
Adoptionsattest kr. 1000
Lægeattest                                           kr. 375
USA attest kr. 1000
Sygeeksamen kr. 300
 
   

 

 

 

Klinikken tilbyder grundig information om forholdsregler ved udlandsrejser.
 
Privat honorarer
Konsultation, privathonorar kr. 300
E-mailkonsultation kr. 100
Telefonkonsultation kr. 100
Gruppe 2, egenandel,konsultation kr. 260
Medicintilskudsansøgning kr. 350

 

 

Diverse
 
Spiral kr. 300
Peek-flow-meter (depositum) kr. 100
Journaludskrift pr. side kr. 10
   
Vaccinationer
Rådgivning u. efterfølgende vaccination  kr. 300
Centr.europæisk hjerneh.betændelse TBE kr. 450
TBE - pæd kr. 400
Gul feber kr. 320
Hepatitis A kr. 400**
Hepatitis A - til børn kr. 350**
Hepatitis B kr. 350*
Hepatitis B - til børn kr. 300*
Hepatitis A & B kr. 550*
Ambrix ( A & B - børn)

kr. 560*

Japansk encephalit kr.1070**
Rabies kr. 800*
Meningococ ACW kr. 600
Pneumococ kr. 300
Thyfus -inj. kr. 350
Influenza kr. 170
Mæslinger - person > 18 år kr. 451
Gardasil  kr.1100*
Gardasil 9  kr.1700**

MFR > 18 år                                                      kr. 460

 

Bemærk

Ydelser der ikke er omfattet af praktisende lægers aftale med sygesikringen:

 

Udfærdigelse af henvisninger til brug for private sundhedsforsikringer kr. 500,

 

som forventes betalt af forsikringsselskabet.

Difteri - Stivkrampe                                           kr. 180   
** Gives 2 gange    
* Gives i alt 3 gange     
Kontakt

Telefon: 33 31 21 19


Konsultationstider efter aftale:

Hverdag kl. 09:00 - 14:45

Onsdag  kl. 14:00 - 17:45

 

Telefonkonsultation:

Hverdage kl. 08:00 - 09:00

Onsdag    kl.13:30 - 14:30

 


Tidsbestilling, receptfornyelse, prøvesvar,  m.m.:

( Blodprøvesvar gives kun af lægen )

Hverdag kl. 08:00 - 13:00 

Onsdag  kl. 13:30 - 16:00

Lægerne Valdemarsgade 8, København V   |   1665 København V   |   Tlf 33 31 21 19
Design copyright © 2009 BMS-Software - administration